OKUL FOBİSİ

Okulların açılması ve eğitim-öğretim döneminin başlaması ile en sık rastlanan sorunlardan birisi okul fobisidir. Her yaş grubunda görülmekle birlikte okula yeni başlayan gruplarda bu soruna sıkça rastlanılmaktadır. Bunun sebebi ise çocuktaki anneden ya da birincil bakım vereninden ve güvenli ortamı olan evinden ayrılma korkusu ve gireceği yeni ortama karşı hissettiği bilinmezlik durumudur. Ancak okul fobisi için tek bir neden belirtilemez. Çocuğun kişilik yapısı, ailenin yaklaşımı (özellikle de anne-çocuk ilişkisi), okuldan kaynaklanan faktörler de önemli birer etkendir.

Okul fobisi, çocuğun okuldayken ya da okula giderken yaşadığı gerginlik, huzursuzluk, sıkıntı, endişe ve korku haline verilen genel bir addır. Bazen bunlara karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, iştahsızlık ve uyku problemleri gibi fiziksel belirtiler de eşlik etmektedir. 

Peki okul fobisi yaşayan çocuğa nasıl davranılmalıdır?

İlk olarak şunu bilmekte fayda bulunmakta, çocuklar bunu şımarıklık olsun diye değil yaşadıkları kaygıyla baş edemediklerinden ellerinde olmadan yapmaktadır. Bu nedenle çocuğa karşı anlayışlı olmak ve korkusunu dile getirmesine izin vermek gerekmektedir. Bunu yaparken çocuğun okula gitmeme davranışını kabul ederek davranışı pekiştirmemek ya da kızarak ve tehdit ederek okula götürüp korkusunu ve kaygısını arttırmamak gerekmektedir.

  • Öğretmenle işbirliği içinde okulu güvenli ve tanıdık bir yer haline getirin aynı zamanda toleranslı ve sabırlı olun.
  • Okula gitmesi için nazik, net ve doğru bir şekilde çocuğunuzu ikna edin. Bunu yaparken verdiğiniz sözleri tutmaya ve tutarlı olmaya dikkat edin.
  • Çocuk için anne ve babadan bağımsız davranabileceği ortamlar ya da durumlar oluşturun.
  • Çocuğunuzu servise bindirirken ya da okulun kapısından uğurlarken vedalarınızı seremoni haline getirmeyin.

Bu önerilerin yetersiz kaldığı durumda muhakkak bir uzmana danışın. Çünkü okul fobisi çözülmez ve göz ardı edilirse ileriki dönemde çocuk, topluluğa uyum sağlamakta zorlanmakta, duygusal ve sosyal ilişkilerde yer alamamaktadır. Okula gitmediği için derslerinden geri kalmakta, bu yüzden okula gitmek daha da korkulu bir hal almakta ve bir kısır döngü oluşmaktadır. Bu nedenle okul fobisi olan çocukta sorunlar daha fazla büyümeden psikolojik destek alınması faydalı olmaktadır.