PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikoloji bilimi; birey ve toplulukları belirleyen, yönlendiren düşünce, duygu ve davranış biçimlerini inceler. Çok geniş kapsamlı bir alan olmasından dolayı alanında uzman psikologlara gitmek son derece önemlidir. Psikologlarımız; yaş, cinsiyet, ırk, din ayırt etmeksizin kendisine çözüm amaçlı gelen her bireyle profesyonelce ilgilenmektedir. Psikologlarımız; algı, dikkat, duygu, kişilik, davranış ve kişiler arası ilişkiler gibi olguların üzerinde çalışırlar. Zihinsel işlevlerin yanına fizyolojik, nörolojik ve sosyal birçok süreci dahil ederler.