HUKUK DANIŞMANLIK

Sağlık Hukuku, Özel Hukuk yada Diğer Tüm Hukuk alanlarında  "KEŞKE SİZE DAHA ÖNCE DANIŞSAYDIM" diyeceksiniz..

Girişgin Aile Danışmanlık merkezimiz de özellikle Aile Hukuku Ve Sağlık - Tıp Hukuku alanlarında uzman danışmanlarımızla hizmet vermekteyiz.

Aile Hukukunda, aile bütünlüğünü korumaya yönelik profesyonel ekibimiz çalışmaktadır. Aile bütünlüğü esas alınarak yaptığımız çalışmalarda kişilik hakları ve diğer özel hukuk durumları da göz önünde bulundurularak çalışılmaktadır. Kişinin sağlığı akıl, beden ve psikolojisinin sağlığı ile tam olur. Hukuki hakları konusunda tam bilgi sahibi olamayan ya da hukuki haklarını alamamış bireylerin tam sağlıklı olmaları da düşünülemez.  İşte tam bu aşamada Girişgin Aile Danışmanlık olarak bireylerin hem psikolojik sağlıklarını hem de hukuki haklarını koruyarak onlara başka yerde bulmaları zor olan kombine bir hizmet verilmektedir. Konusunda bilgili hukukçulardan destek almaktayız. onlar sizlerin problemlerinizi dinleyip eğer gerek varsa çözüm konusunda araştırmalarını yaptıktan sonra sizlere alternatif çözümlerle geri dönmektedir.

Sağlık Ve Tıp Hukuku konusunda da hem hukuk hem de tıbbi danışmanlık hizmeti beraber verilmektedir. Bu konuda ülkemizde de sayılı olan tıp ve sağlık hukukçuları ile birlikte çalışmaktayız. konusunda uzman akademisyen tıp profesyonelleri de konuların içine dahil olup mahkemelerde bilir kişilerin gözüyle bakarak çözüm yoluna gitmektedir. bu konuda yardım aldığımız profesyoneller çok sayıda mahkemede tıbbi konuda bilir kişilik yapmış genel tıp konularına hakim akademisyenlerdir. bu konuda az sayıda bulunan hukuk danışmanlarımızla birlikte bu hizmeti vermekteyiz.

Sağlık hukuku konusunda üç açıdan hizmet vermekteyiz.

1. Sağlık konuları ile ilgili problemi olan vatandaşlar

2. Malpraktis ya da çeşitli nedenlerle sağlık hukuki problemi olan sağlıkçılar

3. Mahkemeye gitmeden önce tıbbi konuda bilgi edinip doğru yolda ilerlemek isteyen hukuk profesyonelleri

Her üç grup içinde hem bizzat kendilerine hem de eğer mevcut hukuk danışmanları varsa onlara destek olacak tıbbi bilgilerle danışmanlarına hizmet vermekteyiz.

ÖZEL HUKUK NEDİR?

Özel hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, bazı durumlarda da kişilerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bunun şartı kişilik ilkesidir. Kişiler bu ilişkilere girip girmeme konusunda serbesttirler.

Özel Hukukun Dalları

1) Medeni Hukuk: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinin çok büyük bir kısmını düzenleyen hukuk dalıdır. Medeni hukuk, bir ülkenin yurttaşlarının birbirleriyle ve belli bir ölçüde yurttaşların devlet ile doğrudan doğruya ve dolaylı olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür.

a) Kişiler Hukuku: Gerçek veya tüzel kişileri ve bu kişilerin durumlarını içerisinde barındırır. Evli – bekar, ölüm – doğum, ikametgah…

b) Aile Hukuku: Nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, akrabalık gibi konulara ilişkin yasal düzenlemeleri ve kanunları barındırır.

c) Miras Hukuku: Miras kime , nasıl ve hangi şartlarda kalacak? gibi sorulara cevap arayan medeni hukuk alt dalıdır. Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirasçı, muris (miras bırakan), tereke (miras) gibi kavramlar medeni hukuk içerisinde yer alır.

d) Eşya Hukuku: Kişilerin eşyalar üzerindeki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Menkul, gayrimenkul, mülkiyet, rehin… gibi kavramlar eşya hukuku içerisinde yer almaktadır.

2) Borçlar Hukuku: Borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Medeni kanunun devamı niteliğindedir.

3) Ticaret Hukuku: Kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen özel hukuk dalıdır.

4) Devletler Özel Hukuku: Farklı uyrukta olan kişilerin özel hukuk ilişkilerinde hangi devletin kanunun uygulanacağını düzenleyen özel hukuk dalıdır. Çeşitli devletlere mensup bulunan kişiler ( yani aynı uyrukta bulunmayan) arasındaki özel hukuk ilişkilerine hangi devletin kanunun uygulanacağını içeren kulların tümüdür.

KARMA HUKUK

Karma hukuk, karma nitelik kazanmış hukuk dallarının tümüdür.

Karma Hukuk Dalları

1)İş Hukuku: İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür.

2) Hava Hukuku: Hava trafiği ile ilgili kuralların tümü hava hukukunu oluşturmaktadır.

3) Toprak Hukuku: Tarıma elverişli taşınmazların hukuki durumlarını ve işletilmesini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür.

4) Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku: Fikir ve sanat eserlerini yaratan, bilim ve fen alanındaki buluşları olan kimselerin eserler ve buluşları üzerindeki hakları düzenleyen karma hukuk dalıdır.

5) Sağlık Ve Tıp Hukuku: Yeni ve gelişmekte olan bir hukuk dalı olup sağlık çalışanlarıyla vatandaşlar arasındaki hakları düzenleyen hukuk dalıdır.

KAMU HUKUKU

Kamu hukuku , devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır.  Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar,  idare mahkemelerinde çözülür.

Ceza hukuku da, ceza verme yetkisi sadece devlete ait olduğundan kamu hukuku alanına girer.